Automål: En beteendemarknadsföringsmotor för e-post

Databasmarknadsföring handlar om att indexera beteenden, demografi och göra förutsägbar analys av dina kunder för att marknadsföra dem mer intelligent. Jag skrev faktiskt en produktplan för några år sedan för att statistiskt få poäng till prenumeranter baserat på deras beteende. Detta skulle göra det möjligt för marknadsföraren att segmentera sin abonnentpopulation baserat på vem som var mest aktiv. Genom att indexera beteende kan marknadsförare minska meddelanden eller testa olika meddelanden till de prenumeranter som