Använda TV för att lyfta märken

Att dra in nya kunder och samtidigt förbättra den övergripande varumärkesimagen är en ihållande utmaning för marknadsförare. Med ett fragmenterat medielandskap och distraheringar av multiscreening är det svårt att anpassa sig till konsumenternas önskemål med riktad meddelandehantering. Marknadsförare som konfronteras med denna utmaning vänder sig ofta till ”kast den mot väggen för att se om den fastnar”, istället för en mer genomtänkt planerad strategi. En del av denna strategi bör fortfarande inkludera TV-reklamkampanjer,