Vad är min IP-adress? Och hur man utesluter det från Google Analytics

Ibland behöver du din IP-adress. Ett par exempel är vitlistning av vissa säkerhetsinställningar eller filtrering av trafik i Google Analytics. Tänk på att en IP-adress som en webbserver ser inte är din interna nätverks IP-adress, det är IP-adressen till nätverket som du är på. Som ett resultat kommer byte av trådlösa nätverk att producera en ny IP-adress. Många internetleverantörer tilldelar inte företag eller hem en statisk