Celtra: Automatisera Ad Creative Design Process

Enligt Forrester Consulting spenderar 70% av marknadsförarna på Celtras vägnar mer tid på att skapa digitalt reklaminnehåll än de föredrar. Men respondenterna noterade att automatisering av kreativ produktion kommer att ha stor inverkan på de närmaste fem åren på annonskreativ design, med störst inverkan på: Volymen av annonskampanjer (84%) Förbättrad effektivitet i processen / arbetsflödet (83%) Förbättrad kreativitetsrelevans ( 82%) Förbättrad kreativ kvalitet (79%) Vad är en Creative Management Platform? En kreativ hanteringsplattform