Rapportera: 68% av VD har INTE sociala medier

Fortune 500 VD säger att sociala medier hjälper till att forma företagets image, bygger relationer med anställda och media och ger företaget ett mänskligt ansikte. Det är alltså förvånande att en ny rapport från CEO.com och DOMO har visat att 68% av VDar inte har någon social media-närvaro alls! När jag arbetade i företag var den största utmaningen vi hade att kommunicera företagets fokus, mål och kultur från VD och ner