Kenshoo betald ögonblicksbild för digital marknadsföring: Q4 2015

Varje år tror jag att saker kommer att börja utjämnas, men varje år förändras marknaden dramatiskt - och 2015 var inte annorlunda. Tillväxten av mobil, ökningen av produktannonser, framträdandet av nya annonstyper bidrog alla till några betydande förändringar i både konsumenternas beteende och tillhörande utgifter av marknadsförare. Denna nya infografik från Kenshoo avslöjar att socialt har vuxit betydligt på marknaden. Marknadsförare ökar sina sociala utgifter med 50%