Infografik: Nya strategier växer fram för att driva detaljhandelstillväxten med Google Ads

I sin fjärde årliga studie om detaljhandelns resultat i Google Ads rekommenderar Sidecar att e-handelshandlare omprövar sina strategier och hittar det vita utrymmet. Företaget publicerade forskningen i sin benchmarkrapport för 2020: Google Ads i detaljhandeln, en omfattande studie om detaljhandelns resultat i Google Ads. Sidecars resultat visar viktiga lärdomar för återförsäljare att överväga under 2020, särskilt i den flytande miljö som skapats av COVID-19-utbrottet. 2019 var mer konkurrenskraftigt än någonsin,