Vad är ett kontrakthanteringssystem? Hur populära är de?

I SpringCM: s tredje årliga tillstånd för kontrakthantering rapporterar de att endast 32% av respondenterna använder en kontrakthanteringslösning, en ökning med 6% jämfört med förra året. Contract Management Systems ger en organisation möjlighet att säkert skriva eller ladda upp kontrakt, distribuera kontrakten, övervaka aktivitet, hantera redigeringar, automatisera godkännandeprocessen och samla kontraktsstatistik för rapportering. Det är inte förvånande, men det är alarmerande att en stor majoritet av företagen skickar kontrakt via