Kenshoo betald ögonblicksbild för digital marknadsföring: Q4 2015

Varje år tror jag att saker kommer att börja utjämnas, men varje år förändras marknaden dramatiskt - och 2015 var inte annorlunda. Tillväxten av mobil, ökningen av produktannonser, framträdandet av nya annonstyper bidrog alla till några betydande förändringar i både konsumenternas beteende och tillhörande utgifter av marknadsförare. Denna nya infografik från Kenshoo avslöjar att socialt har vuxit betydligt på marknaden. Marknadsförare ökar sina sociala utgifter med 50%

14 mätvärden att fokusera på med digitala marknadsföringskampanjer

När jag först granskade denna infografik var jag lite skeptisk att det saknades så många mätvärden ... men författaren var tydlig att de fokuserade på digitala marknadsföringskampanjer och inte på en övergripande strategi. Det finns andra mätvärden som vi observerar övergripande, som antalet rankade nyckelord och genomsnittlig rangordning, sociala andelar och röstandel ... men en kampanj har vanligtvis en ändlig start och stopp så inte alla mått är tillämpliga