10 fördelar med kundlojalitets- och belöningsprogram

Med en osäker ekonomisk framtid är det viktigt att företag fokuserar på kundkvartering genom exceptionell kundupplevelse och belöningar för att vara lojala. Jag arbetar med en regional matleveransservice och belöningsprogrammet de har utvecklat fortsätter att hålla kunderna återkommande om och om igen. Kundlojalitetsstatistik Enligt Experians Whitepaper, Building Brand Loyalty in a Cross-Channel World: 34% av den amerikanska befolkningen kan definieras som varumärkeslojalister 80% av varumärkeslojalisterna hävdar att de

Vad kostar det att förvärva kontra att behålla en kund?

Det finns en viss rådande visdom att kostnaden för att skaffa en ny kund kan vara 4 till 8 gånger kostnaden för att behålla en. Jag säger rådande visdom eftersom jag ser att statistiken ofta delas men faktiskt aldrig hittar en resurs för den. Jag tvivlar inte på att det är billigare för en organisation att behålla en kund, men det finns undantag. I byråverksamheten kan du till exempel ofta byta ut - en kund

14 mätvärden att fokusera på med digitala marknadsföringskampanjer

När jag först granskade denna infografik var jag lite skeptisk att det saknades så många mätvärden ... men författaren var tydlig att de fokuserade på digitala marknadsföringskampanjer och inte på en övergripande strategi. Det finns andra mätvärden som vi observerar övergripande, som antalet rankade nyckelord och genomsnittlig rangordning, sociala andelar och röstandel ... men en kampanj har vanligtvis en ändlig start och stopp så inte alla mått är tillämpliga