Hur man implementerar en kunskapsbaslösning

I eftermiddag hjälpte jag en klient som lade till ett certifikat för SSL och drog tillbaka deras www från sin URL. För att korrekt omdirigera trafik behövde vi skriva en regel för Apache i en .htaccess-fil. Vi har ett antal Apache-experter som jag kunde ha kontaktat för lösningen, men istället sökte jag bara några kunskapsbaser online och hittade rätt lösning. Jag behövde prata med någon,