Är kändisförsäkringar ett genomförbart marknadsföringsalternativ?

Celebrity Endorsement har alltid ses som ett lönsamt alternativ för företag att marknadsföra sina produkter. Många företag tror att deras produkter associerade med en populär kändis kommer att bidra till att öka försäljningen. Konsumenter verkar vara osäkra på deras inflytande med 51% som säger att kändisens godkännande gör liten eller ingen skillnad på deras inköpsbeslut. Även om avkastningen på många marknadsföringstekniker är mätbar - kan det vara svårare att kvantifiera ROI på kändispåståenden. Det är många