World of Social Media Monitoring and Analytics

Den första informationen på denna infografik är ganska fascinerande ... tillväxten på marknaden för analysverktyg. Enligt min mening pekar det på ett par frågor. För det första är vi alla fortfarande på jakt efter bättre verktyg för att rapportera och övervaka våra marknadsföringsstrategier och det andra är att vi är villiga att tillämpa en större andel av vår marknadsföringsbudget för att säkerställa att våra strategier fungerar. När vi använder sociala medier för att få kontakt med andra, gör vi det

Nybörjarguide för innehållsmarknadsföring

Tillit och auktoritet ... det är de enda två orden som är centrala för en innehållsmarknadsstrategi, enligt min mening. När företag och konsumenter tittar online för att undersöka dina produkter och tjänster har de förmodligen redan fattat ett beslut att köpa. Frågan är om de ska köpa från dig eller inte. Innehållsmarknadsföring är möjligheten för dig att skapa detta förtroende och auktoritet online. Förpacka både resurser och en process kring ditt innehåll