Sitecore ger innehållshantering till tryckta broschyrer

Livscykeln för marknadsföringskampanjens produktion, från och med konceptualiseringen av en idé och sträcker sig genom utvecklingsfasen till slutrapporten, databladet, broschyren, katalogen, tidningen eller något annat är en tråkig och tidskrävande process. Sitecore, en marknadsledare inom online-programvara för innehållshantering, har lanserat en ny teknik som har potential att revolutionera denna process för tryckmaterial. Sitecores Adaptive Print Studio ger inte bara organisationen bättre