Hur man utnyttjar och främjar infografik

Marknadsinfografik har varit en källa till stor uppmärksamhet för Martech. Så mycket att jag har ställt in Google Alerts för termen infografik och granskar dem hela dagen. Eftersom infografik har blivit så populär, överväldigas innehållsbranschen med dålig infografik ... så vi är ganska noga med vad vi delar eller inte delar för att försäkra att vi alltid ger värde. Infografiska grunder Vad är en infografik? 10 anledningar till infografik bör vara