Varför är det en lågkonjunktur?

Vissa människor tror att företags dålig förvaltning, girighet, en global ekonomi, krig, terrorism och / eller regeringsansvar har lett till den globala lågkonjunktur som vi upplever. Kanske. Jag tror att alla dessa kan vara symtom ... eller kanske köer som missades av några av de största affärssinnena i världen. Jag tror att lågkonjunkturen är klimaxet av förändringar som orsakas av snabba framsteg och tillväxt inom teknik. Fyra års grader är för långsamma, tillverkning

Blog-Tipping: Bloggen om äggmarknadsföring

Nästa upp för att göra bagarens dussin är ironiskt nog The Egg Marketing Blog! Om äggmarknadsföring: Susan Payton är chefspartner för äggmarknadsföring. Hon har en MBA från University of Central Arkansas och har en BA-examen i engelska och franska. Susan har arbetat som författare i kreativ kapacitet i tio år. Hon utnyttjar nu sin kreativa förmåga med sin kunskap och erfarenhet inom marknadsföring, ekonomi och affärer. Här är