nBA Insight: Handlingsbar social affärsinformation

newBrandAnalytics levererar sociala intelligenslösningar för restaurang-, hotell-, myndighets- och detaljhandeln. De dechiffrerar och analyserar återkopplingen av feedback från sociala medier och översätter den till operativ insikt på lokala, regionala och varumärkesnivåer för sina kunder. Här är en översikt över hur nBA används i restaurangbranschen: nBA Insight samlar in och bearbetar stora mängder ostrukturerade sociala mediekommentarer om ditt företag på lokal, regional och varumärkesnivå så att du kan