Vanliga datainformationsformler i Excel

I flera år har jag använt publikationen som en resurs för att inte bara beskriva hur man gör saker, utan också att hålla ett register för mig själv att leta upp senare! Idag hade vi en klient som gav oss en kunddatafil som var en katastrof. Nästan alla fält var felformaterade och; som ett resultat kunde vi inte importera data. Även om det finns några bra tillägg för Excel för att göra saneringen med Visual