Retarget på Facebook med AdRoll Retargeting

Ominriktning på Facebook fungerar precis som alla andra inriktningsstrategier. Om en besökare överger din webbplats utan att konvertera, kan ominriktning på Facebook visa en Facebook-annons eller ett tillägg direkt i Facebook-nyhetsflödet (beta) när besökaren är på Facebook senare. Ominriktning leder några av dessa besökare tillbaka till din webbplats så att de kan slutföra konverteringen. Med AdRoll kan annonsörer använda sin förstapartsdata för att ominrikta besökare på Facebook. AdRoll's