6 exempel på hur företag kunde växa under pandemin

I början av pandemin minskade många företag sina reklam- och marknadsföringsbudgetar på grund av minskade intäkter. Vissa företag trodde att kunder på grund av massuppsägningar skulle sluta spendera så att reklam- och marknadsföringsbudgetarna minskade. Dessa företag hakade ner som svar på ekonomiska svårigheter. Förutom att företag tvekade att fortsätta eller starta nya reklamkampanjer kämpade också tv- och radiostationer med att få in och behålla kunder. Byråer och marknadsföring