Googles falska webbadress förkortningsstatistik

Vi hade en spännande session med en klient som en del av en analytisk utbildning och konsultation vi gör med deras moderbolag. Som en del av deras pågående ansträngningar distribuerar de QR-koder, lägger till Google Analytics-kampanjkod och tillämpar sedan Googles URL-förkortare så att de kan mäta svarsfrekvensen för deras ansträngningar korrekt. Detta är en gedigen strategi. Analytics ensam kan inte ge dig allt du behöver på grund av alla applikationer som distribuerar