Förstå vikten av riktlinjer för lagerkvalitet (IQG)

Att köpa media online är inte olikt att köpa madrasser. En konsument kan se en madrass i en butik som de vill köpa, utan att inse att i en annan butik är samma bit ett lägre pris eftersom det är under ett annat namn. Detta scenario gör det mycket svårt för köparen att veta exakt vad de får; samma sak gäller onlineannonsering, där enheter köps och säljs och ompackas