Synergi: Hur marknadsförare förstärker ägda medier med betalda och betalda medier med ägda

Att behandla betald marknadsföring och egen marknadsföring kostar marknadsförare omvandlingar, ranking och intäkter separat. De flesta marknadsförare utvärderar kanaler separat, eller delar upp betald, intjänad och ägd marknadsföring. Resultatet? Du lämnar 50-100% av dina potentiella resultat på bordet. Jag frågade nyligen nästan hundra CMO och marknadsföringsledare: Hur påverkar och förstärker ekologisk och betald marknadsföring varandra? Deras svar var förvånansvärt insiktsfulla och ger kraftfulla bevis för att marknadsförare bör söka och utnyttja synergier