Undersökningsresultat: Hur svarar marknadsförare på pandemin och lockdowns?

Eftersom låsningen blir lättare och fler anställda går tillbaka till kontoret, var vi intresserade av att undersöka de utmaningar som småföretag har ställts inför på grund av Covid-19-pandemin, vad de har gjort under låsning för att utveckla sin verksamhet, eventuell kompetens de har gjort , den teknik de har använt under den här tiden, och vad deras planer och framtidsutsikter är. Teamet på Tech.co undersökte 100 småföretag om hur de har lyckats under avstängningen. 80% av

Framtiden för B2B-försäljning: Blanda team inom och utanför

COVID-19-pandemin utlöste krusande återverkningar i hela B2B-landskapet, kanske mest betydelsefullt kring hur transaktioner äger rum. Visst har effekterna på konsumentinköp varit enorma, men hur är det med företag till företag? Enligt B2B Future Shopper Report 2020 köper bara 20% av kunderna direkt från säljare, en minskning från 56% året innan. Visst, påverkan från Amazon Business är betydande, men 45% av de tillfrågade respondenterna rapporterade att köpa