Begränsa sidor i WordPress för att kräva inloggning

Den här veckan slutförde vi implementeringen av ett anpassat tema på en klientsida och de begärde att vi skulle bygga någon form av interaktion där några av sidorna var begränsade till registrerade prenumeranter. Först funderade vi på att implementera plugins från tredje part, men lösningen var faktiskt ganska enkel. Först kopierade vi sidmallen till en ny fil (vilket namn som helst är bra, behåll bara php-tillägget). Längst upp på sidan,