PowerInbox: En komplett personlig, automatiserad meddelandeplattform med flera kanaler

Som marknadsförare vet vi att det är kritiskt att engagera rätt publik med rätt budskap över rätt kanal, men också extremt svårt. Med så många kanaler och plattformar - från sociala medier till traditionella media - är det svårt att veta var du ska investera. Och naturligtvis är tiden en begränsad resurs - det finns alltid mer att göra (eller som du kan göra), än det finns tid och personal att göra det. Digitala utgivare känner detta tryck