3 tips för att klargöra förvirringen mellan marknadsföring och årtusenden

Vad är egentligen en tusenårig? Det är en vanlig fråga som ställs över hela världen. För vissa är denna demografiska omotiverad, lat och oförutsägbar. Till Odyssey ser vi dem som motiverade, självmedvetna och ganska förutsägbara. Vissa generationer har alltid varit inblandade i vissa stereotyper och initiativen för att få uppmärksamhet kan vara utanför basen. Millenniegenerationen är inte annorlunda, och vi är här för att säga att millennierna inte är en storlek som passar alla. Anpassning är