SEO är död

SEO är död som vi vet det. Den gamla matematiken med ökade bakåtlänkar och fyllningsnyckelord är nu ett mål för Google att identifiera din webbplats och begrava den i sökresultaten. SEO är inte längre ett matteproblem, det är ett mänskligt problem. Sociala indikatorer blir nyckeln till rankning och länkalgoritmer går i pension. Det är dags för dig att se sanningen om SEO ... och justera därefter. Naturligtvis använde vi en

Webbplatser kan köra schemalagda uppgifter med Cron

Vi har ett antal överflödiga övervakningssystem som arbetar regelbundet. Vissa springer varje minut, andra en gång om natten beroende på vad de gör. Vi kan till exempel utföra ett skript som exporterar alla kunder som inte har gjort ett köp på 30 dagar för att skicka en kupong till dem. I stället för att försöka hålla reda på alla dessa för hand är det mycket lättare att bygga jobb som automatiskt planeras och