DMP Integration: Datadriven verksamhet för utgivare

Den radikala minskningen av tillgängligheten från tredjepartsdata innebär färre möjligheter för beteendeinriktning och en minskning av reklamintäkterna för många medieägare. För att kompensera förlusterna måste publicister tänka på nya sätt att närma sig användardata. Att anställa datahanteringsplattformen kan vara en väg ut. Inom de kommande två åren kommer reklammarknaden att fasas ut cookies från tredje part, vilket kommer att förändra den traditionella modellen för inriktning på användare, hantering av annonsutrymmen,