Befolk ett dolt fält i Wufoo

Ni vet hur partiell jag är för mina vänner på Formstack som en online formbyggare, men som byrå får vi inte alltid arbeta med de appar vi älskar. Idag har vi implementerat en målsidesstrategi för ett företag som redan har Wufoo helt integrerat i sin ledningshanteringsprocess. En av de saker vi alltid säkerställer är att vi känner igen hur varje bly kommer från så att vi kan tillämpa lämpligt