Figma: Design, Prototype och Collaborate Across Enterprise

De senaste månaderna har jag hjälpt till att utveckla och integrera en mycket anpassad WordPress-instans för en klient. Det är ganska balans mellan styling, att utöka WordPress genom anpassade fält, anpassade inläggstyper, ett designramverk, ett barntema och anpassade plugins. Den svåra delen är att jag gör det från enkla modeller från en egen prototypplattform. Även om det är en solid plattform för visualisering och design, översätts det inte lätt till HTML5 och CSS3.