Skyddas sociala medier under yttrandefrihet och fri press?

Detta kan vara en av de mest skrämmande händelserna som hotar yttrandefriheten och den fria pressen i detta land. Senaten har antagit en lag om mediesköld som definierar journalistik och där den enda skyddade journalisten är de som är involverade i legitima nyheter. Från en 10,000 fots vy verkar räkningen som en bra idé. LA Times kallar det till och med en ”Bill to protect journalists”. Problemet är det underliggande språket