TrendSpottr: Förvandla socialt buller till handlingsbara tidiga signaler

Före sociala mediers framträdande fanns det ett gräsklippningsföretag som spelade in alla sina kundsamtal och kategoriserade dem efter ämne. Systemet förvandlades till en försäljningsmotor eftersom de geografiskt kunde identifiera problem som dyker upp i regionen och sedan skicka mycket fokuserade e-postmeddelanden baserat på de trendiga ämnena. Gräsmattaälskare skulle se varningen och sedan köpa rätt lösning i butiken - ibland med en

Totalt Awe.sm Social Media Analytics

När det gäller marknadsföring på sociala medier är analysen spelväxlaren. Utan analys blir det nästan omöjligt att avgöra vilka kampanjer som är framgångsrika, var att rikta annonsintäkterna och vad som ansluter till kunder. Analyser för analysens skull är dock till ingen nytta. Endast de som förklarar hur sociala medier tillför mervärde eller resulterar i konverteringar spelar roll. Awe.sm genomför prestandamarknadsföring för sociala medier. Det förbättrar analysen av sociala medier med