Enterprise Social Media Marketing Platform-funktioner

Om du är en stor organisation finns det vanligtvis sex viktiga aspekter av företagsprogramvara som du alltid behöver: Kontohierarkier - kanske den mest efterfrågade funktionen hos alla företagsplattformar är möjligheten att bygga kontohierarkier inom lösningen. Så ett moderbolag kan publicera på uppdrag av ett varumärke eller en franchise under dem, få åtkomst till deras data, hjälpa till att distribuera och hantera flera konton och kontrollera åtkomst. Godkännandeprocesser - företagsorganisationer har vanligtvis