COVID-19: Corona-pandemin och sociala medier

Ju fler saker förändras, desto mer förblir de desamma. Jean-Baptiste Alphonse Karr En bra sak med sociala medier: du behöver inte bära masker. Du kan pipa vad som helst när som helst eller hela tiden som händer under dessa träfftider på COVID-19. Pandemin har fört vissa områden i skarpt fokus, skärpt avrundade kanter, utvidgat klyftorna och samtidigt överbryggat några luckor. Arbetarna gillar läkare, sjukvårdare och de