Vad är en DSP (Demand-Side Platform)?

Medan det finns en hel del annonsnätverk där annonsörer kan köpa kampanjer och hantera sina kampanjer, är plattformar för efterfrågesidan (DSP) - ibland kallade köpplattformar - mycket mer sofistikerade och ger ett mycket bredare utbud av verktyg att rikta in sig på, placera bud i realtid, spåra, retarget och optimera sina annonsplaceringar ytterligare. På plattformarna på efterfrågesidan kan annonsörer nå miljarder visningar i annonsutrymmet som inte kan realiseras på plattformar som sökning eller socialt.