Om du samlar in data har dina kunder dessa förväntningar

En färsk rapport från Thunderhead.com omdefinierar kundengagemang i en tid av digital transformation: Engagement 3.0: En ny modell för Customer Engagement ger inblick i hela kundupplevelsebilden. Här är några viktiga resultat: 83% av kunderna känner sig positiva till ett företag som utnyttjar den information och data de har om sina kunder, till exempel genom att lyfta fram detaljer om produkter och tjänster samt erbjudanden som kommer att gynna.