Här är en fantastisk lista med Instagram-berättelseexempel och fallstudier

Vi har delat en tidigare artikel, Allt du behöver veta om Instagram-berättelser, men hur använder varumärken dem för att driva marknadsföring och försäljning? Enligt #Instagram är 1 av 3 av de mest visade berättelserna från företag Instagram Story Statistics: 300 miljoner användare använder aktivt berättelser dagligen på Instagram. Över 50% av företagen på Instagram gjorde en Instagram-berättelse. Över 1/3 av Instagram-användare tittar på Instagram-berättelser varje dag. 20% av berättelserna