Hur man gör ditt innehåll mer delbart

Titeln på denna infografik är verkligen The Secret Formula for The Perfect Viral Share. Jag älskar infografiken men jag är inte ett fan av namnet ... först, jag tror inte att det finns en formel. Därefter tror jag inte att det finns en perfekt andel. Jag tror att det finns en kombination av faktorer och händelser som leder till att bra innehåll delas. En del av det är helt enkelt tur när det kommer framför höger