Söka efter fler köpare och minska avfall genom intelligent innehåll

Innehållsmarknadsföringens effektivitet har dokumenterats väl och har gett 300% fler leads till 62% lägre kostnad än traditionell marknadsföring, rapporterar DemandMetric. Inte undra på att sofistikerade marknadsförare i stort sett har flyttat sina dollar till innehåll. Hinder är dock att en bra bit av det innehållet (faktiskt 65%) är svårt att hitta, dåligt tänkt eller inte tilltalande för målgruppen. Det är ett stort problem. "Du kan ha det bästa innehållet i världen", delade

AdTruth: Universal Mobile Audience Recognition

AdTruth är lokal programvara som gör det möjligt för marknadsförare att känna igen användare över mobilwebben och apparna. AdTruth arbetar med din befintliga teknik för att identifiera, rikta in och spåra användare samtidigt som konsumenternas integritet och val behålls. De flesta tekniker för användarigenkänning kräver antingen en inloggning för att identifiera personen och / eller en cookie för att spåra dem. Problemet med en cookie är att de ofta raderas och att de inte heller är bestående. AdTruth använder en beständig enhetsidentifierare - inte en