CleverTap: Mobile Marketing Analytics och segmenteringsplattform

CleverTap gör det möjligt för mobilmarknadsförare att analysera, segmentera, engagera och mäta sina mobila marknadsföringsinsatser. Den mobila marknadsföringsplattformen kombinerar kundinsikter i realtid, en avancerad segmenteringsmotor och kraftfulla engagemangsverktyg till en intelligent marknadsföringsplattform, vilket gör det enkelt att samla in, analysera och agera på kundinsikter i millisekunder. Det finns fem delar av CleverTap-plattformen: Dashboard där du kan segmentera dina användare baserat på deras handlingar och profilegenskaper, köra riktade kampanjer till dessa