Vad är en annonsserver? Hur fungerar annonsvisning?

Läsningstid: 2 minuter Det kan verka som en ganska elementär fråga, "Hur visas annonser på en webbplats?" Processen är ganska komplex och sker på en anmärkningsvärt kort tidsperiod. Det finns förlag över hela världen som tillhandahåller den relevanta, riktade målgrupp som annonsörerna försöker nå. Men det finns dock reklambyten över hela världen där annonsörer kan rikta in sig, bjuda och placera reklam. Vad är en Ad Server Ad-servrar är systemen