Förstå Facebooks algoritm för nyhetsflöde

Att få ditt varumärkes synlighet i din målgrupps nyhetsflöden är den ultimata prestationen för sociala marknadsförare. Detta är ett av de viktigaste och ofta svårfångade målen i ett varumärkes sociala strategi. Det kan vara särskilt svårt på Facebook, en plattform som har en detaljerad och ständigt utvecklande algoritm som är utformad för att ge publiken det mest relevanta innehållet. EdgeRank var namnet på Facebooks nyhetsflödesalgoritm för flera år sedan och även om