Workamajig: Ekonomisk och projektledning för kreativa byråer

Workamajig är ett webbaserat system för att hantera din reklam- eller marknadsföringsbyrås ekonomi och kundprojekt. Mer än 2,000 företag använder sin programvara för marknadsföringshantering för sina egna avdelningar. Workamajig är ett anpassningsbart, webbaserat programvara för projektledning som effektiviserar allt som din byrå gör - från nya affärer och försäljning leder till bemanning och kreativ utförande, hela vägen genom ett projekts cykel till redovisning och ekonomisk rapportering. Funktioner i Workamajig inkluderar: Bokföring - en bransch